Execute( $sql ); $TIT = $res->fields["meta_title_".$LANG]; $DESC = $res->fields["meta_desc_".$LANG]; //$KEYS = $res->fields["meta_keys_".$LANG]; include_once($_SERVER["DOCUMENT_ROOT"]."/includes/header1.php" ); include_once($_SERVER["DOCUMENT_ROOT"]."/includes/header2.php" ); ?>

Clients

A continuació es detallen algunes de les empreses, de reconegut prestigi en el seu sector, que ens han confiat la realització de generadors, instal•lacions claus en mà i projectes:

Alguns dels nostres clients

Clients

Here there is a selection of our customers, recognized companies in their sectors which entrusted us the production of their generators, turnkey installations and projects:

Some of our main customers

Clientes

A continuación se detallan algunas de las empresas de reconocido prestigio en su sector que nos han confiado la realización de generadores, instalaciones llaves en mano y proyectos:

Algunos de nuestros clientes

fields["titulo_".$LANG];?>

fields["texto_".$LANG];?>

Execute( $sql ); while ( !$res->EOF ) { ?> " border="0" alt="fields["nombre"];?>" style="margin-bottom:10px;" />
MoveNext(); } ?>
    Execute( $sql ); while ( !$res->EOF ) { ?>
  • fields["nombre"];?>
  • MoveNext(); } ?>INSTMAN FIELD, S.A. està autoritzat per realitzar els serveis d'inspecció periòdica d'aparells a pressió d'acord amb la reglamentació vigent.

INSTMAN FIELD, S.A. is authorized to conduct periodic inspection services for pressure vessels in accordance with existing regulations.

INSTMAN FIELD, S.A. est autorisée à effectuer des services d'inspection périodiques des récipients à pression conformément à la réglementation en vigueur.

INSTMAN FIELD, S.A. está autorizado para realizar los servicios de inspección periódica de aparatos a presión de acuerdo con la reglamentación vigente.